Almir Rebronja
Predsjednik
E-mail: arebronja@sfsb.hr
Florijan Galić
Potpredsjednik
E-mail: fgalic@sfsb.hr
Antun Videković
Izaslanik u Studentskom zboru Sveučilišta
E-mail: avidekovic@sfsb.hr
Toni Drobac
Studentski pravobranitelj
E-mail: tdrobac@sfsb.hr
Sara Šebalj
Članica
E-mail: ssebalj@sfsb.hr
Luka Vincent
Član
E-mail: lvincent@sfsb.hr
Stanislav Tolarić
Član
E-mail: stolaric@sfsb.hr
Viktor Kolobarić
Član
E-mail: vkolobaric@sfsb.hr
Vedrana Škrbina
Članica
E-mail: vskrbina@sfsb.hr
Marijan Tadić
Član
E-mail: mtadic@sfsb.hr
Igor Nišević
Član
E-mail: inisevic@sfsb.hr