Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u Fakultetskom vijeću i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja

Djelovanje Studentskog zbora SFSB-a temelji se na jednakosti svih studenata po bilo kojoj osnovi u odnosu na pravo na članstvo i rad u Studentskom zboru, tijelima Studentskog zbora, tijelima sastavnice, zaštiti koju studenti uživaju pred Studentskim pravobraniteljem SFSB-a te u odnosu na pravo na sudjelovanje u izborima, kao i u odnosu na druga prava predviđena Zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07), općima aktima sastavnice i Studentskog zbora SFSB-a i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.