1. Studentski pravobranitelj Strojarskog fakulteta u Slavonskom svoj rad temelji na načelima nezavisnosti, ravnopravnosti i povjerljivosti:

– prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta;

– savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;

– može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;

– s nadležnim tijelima Sveučilišta raspravlja o pitanjima ostvarivanja prava studenata;

– obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata.


Funkciju studentskog pravobranitelja trenutno obavlja Toni Drobac.

Za sve upite se možete javiti na: tdrobac@sfsb.hr